Haveaffald

Haveaffaldscontaineren er åben hver uge fra onsdag aften til tirsdag. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at containeren kun er til haveaffald! Afklippede grene må af hensyn til plads maksimalt være én meter i længden og bredden og mos og andet skal renses grundigt for jord inden det smides i. Der må under ingen omstændigheder komme jord, grus, sten eller andet ikke brandbart i denne container. Dette medfører store afgifter og vil resultere, at containerens åbningstid igen vil blive langt mere begrænset. Vi håber at denne ordning kan fungere og at vi kan hjælpe hinanden med at bruge containeren korrekt. 

Husholdningsaffald

 
Se denne sorterings vejledning fra Herlev Kommune  og hvor affaldet skal afhændes på pladsen.
 
 

Storskrald

Vores storskraldsordning med Herlev Kommune er sat i bero. Herlev Kommune arbejder med muligheden for rumopdelte containere, der vil være god en løsning for kildesortering af vores storskrald.
 
Storskrald skal man selv fremover afhænde på genbrugsstationen.