Her er alle de dokumenter man skal være opmærksom på når man vil bygge i haveforeningen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lovliggørelsesstrategi kolonihaver - Syvendehus (Herlev, Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Dagsorden 24-08-2017) 

- Lovliggørelse af byggeri i kolonihaver. Notat fra Horten ((Advokat (02/06-2017))

- Oversigt over haveforeninger. Notat fra Herlev kommune (07/03-2016)

- Byggeregler i H/F Syvendehus (opdateret i nov 2015)

 
 

- Oprindelig deklaration fra 1960 

- Forskellige byggelove og bygningsreglementet

 

- Bygningsreglementet 2018 (BR18) 

 

- Brev fra bestyrelsen om ændringer i byggereglerne