Her er alle de dokumenter man skal være opmærksom på når man vil ansøge om at bygge i haveforeningen. 
 

Haveforeningen har været igennem en længere lovliggørelsesproces igangsat af Herlev Kommune i 2015, og denne er stadig ikke tilendebragt: Herlev Kommunes Lovliggørelsesstrategi for kolonihaver. 

I lovliggørelsesprocessen har Herlev Kommune valgt at at vedtage en ny lokalplan for H/F Syvendehus der erstatter vores deklaration på de punkter, der omhandler husenes størrelse, højde og beliggenhed.

Som udgangspunkt skal man overholde den nye lokalplan, når man påtænker at ansøge bestyrelsen om opførelse af nyt byggeri. Det gælder både huse og småbygninger. Der skal i alle tilfælde foreligge en byggetilladelse fra bestyrelsen før byggeriet påbegyndes.

På følgende link til lokalplanen kan du se, hvilke regler der skal overholdes mht. byggeriet størrelse, placering og afstand til matrikelskel, stier og nabolod:

Gældende lokalplan 113 for H/F Syvendehus vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse den 10. oktober 2018.

Foreningen har stadig regler og anvisninger i vores Byggeregler i H/F Syvendehus november 2015, og de vil stadig være gældende, de steder hvor lokalplanen er mere lempelig – dvs. de tilfælde hvor foreningens byggeregler er mere restriktive end lokalplanens bestemmelser.

Højden på vores huse er også reguleret ved en generalforsamlings-beslutning. Suppleret byggeregler besluttet på vores ekstraordinære generalforsamling 29. oktober 2018. Højden på husene skal respekteres indtil generalforsamling beslutter anderledes og måske giver de samme muligheder som lokalplanen.

Er du I tvivl om reglerne, kontakt da bestyrelsen.

 

 
Andre relevante links:
 

 

- Bygningsreglementet 2018 (BR18)