Kridthuset

 

 

Benyttelse

Alle er velkomne til at gå ind og sætte en kande kaffe over og sætte sig i huset eller i udendørscafeen.

 

Huset er aflåst pga. forsikring. Man kan altid låne en nøgle af husudvalget eller bestyrelsen. Alle døre låses efterfølgende. Børn må kun være i huset sammen med en voksen.

 

Huset er røgfrit og hunde må ikke medbringes.

 

Huset kan benyttes fra kl. 8.00 – 23.00. 

Hvis der spilles musik skal dørene være lukkede (sommerfesten er undtaget). Hvis andre brugere af huset eller naboer synes musikken er for høj, skal musikken skrues ned til et acceptabelt niveau.

 

Arrangementer

Alle haveforeningens beboere kan tage initiativ til arrangementer. Disse skal være åbne for alle i H/F.

Arrangør har ansvar for evt. salg af øl og vand. Inden et arrangement optælles øl og vand i køleskabet, og efter afsluttet arrangement noteres drikkevarer og afregnes med husgruppen. Husudvalget beslutter priser for drikkevarer for både øl, vand og kaffe.

 

I Kridthuset drikkes kun øl og vand købt i huset.

Bestyrelsen fylder op med drikkevarer. Hvis der er tale om et særligt stort arrangement henvender man sig til bestyrelsen, for at få afklaret om der er tilstrækkeligt med drikkevare i huset.

Ved egen medbragt vin betales 20 kr. i proppenge pr. flaske.

 

Alle der deltager hjælper til at huset efterlades pænt, men det er arrangøren der har ansvaret.

 

Kommunikation

Kommunikativ administration i forbindelse med arrangementer forgår ved henvendelse til husudvalget. Husudvalget sørger for administration på mail, samt i foreningens kalender. Arrangør bedes sørge for tekst.

Arrangør opsætter desuden opslag på tavlen ved Kridthuset.

Det tilstræbes at advisere foreningens medlemmer om arrangementer minimum 1 uge inden arrangementet afholdes. Helst tidligere.

 

Økonomi

Det er omkostningsfrit for haveejere at anvende Kridthuset. Dog er der den regel, at arrangementer skal være åbne for alle foreningens medlemmer. Foreningen står for drift og vedligeholdelse: El, vand, mv.

 

Møder

Bestyrelsesmøder holdes i huset, hvor der er åbent for alle den første halve time og ellers lukket for medlemmer i resten af mødet.

Alle må holde diverse udvalgsmøder i huset.

 

Oprydning og rengøring

Ved benyttelse af huset efterlades det altid i pæn stand og man rydder op efter sig selv.

Alm. oprydning: Stole sættes på plads, borde tørres af, opvasken tages, kaffemaskinen tømmes, flasker sættes på plads og evt. affald smides i container. Toiletter og gulve afleveres pænt. Arrangører af et arrangement har ansvaret for oprydning efter arrangementets afslutning. Er man den sidste som går fra huset, slukkes kaffemaskine, lys og alle døre lukkes og låses.

 

Vil du reservere huset, kontakt venligst husudvalget på dette link.

 

Vel mødt J