Fælleshuset
 
Benyttelse
 
Alle er velkomne til at gå ind og sætte en kande kaffe over og sætte sig i huset eller i ”udendørscafeen”.
 
Huset er aflåst pga. forsikring. Man kan altid låne en nøgle af bestyrelsen. Børnene må kun være i huset sammen med en voksen.
 
Huset er røgfrit og hunde må ikke medbringes. Huset kan i vinterperioden benyttes til arrangementer i weekenden.
 
Arrangementet betaler for varme og elforbrug. Huset kan benyttes fra kl. 8.00 – 23.00.
 
Hvis der spilles musik skal dørene være lukkede (sommerfesten er undtaget). Hvis andre brugere af huset eller naboer synes musikken er for høj, skal musikken stoppes.
 
Kommunikation
 
Kalender med årshjul, mulighed for at skrive andre arrangementer og husaftaler kommer til at hænge udenfor på åben opslagstavle. Alle kan skrive et arrangement i kalenderen. Man kan også skrive ideer og forslag og efterlyse andre der vil være med til at arrangere.
 
Opslag på hjemmesiden sendes til bestyrelsen / ansvarlig for hjemmesiden og opslag kan hænges op på opslagstavlerne i vinduet og udenfor.
 
Arrangementer
 
Alle haveforeningens beboere kan tage initiativ til arrangementer som er åbne for alle i H/F. Arrangørerne sørger selv for evt. reklame på hjemmesiden, opslag mv. Arrangørerne er ansvarlige for oprydningen. Alle der deltager hjælper til og huset skal efterlades pænt. Arrangørerne får nøglen til depot og er ansvarlig for evt. øl/vand-salg. Efter afsluttet arrangement noteres drikkevarer og pengene lægges i pengekasse. Bestyrelsen beslutter priser for drikkevarer for både øl, vand og kaffe.
 
Bestyrelsen fylder op med drikkevarer. Hvis der er tale om et særligt stort arrangement, hjælper man evt. selv til med indkøb eller taler med bestyrelsen. I huset drikkes kun øl/vand købt i huset. Egen medbragt vin betales 20 kr. i proppenge pr. flaske.
 
Økonomi
 
Foreningen står for drift og vedligeholdelse: El, vand, vedligeholdelse mv. Huset skal økonomisk hvile i sig selv. Derfor koster arrangementer følgende: Klubber som fx dartklub: 100 kr. for en sæson pr. medlem. Arrangementer som fx loppemarked: 200 kr. som fordeles på antal deltagere. (ikke besøgende). Foreningen betaler kun for sommerfest og Skt. Hans. Julestue eller lign. andre arrangementer hvor der købes mad osv. skal dækkes ind af deltagere og kræver evt. tilmelding med betaling. Man kan arrangere uden for huset gratis, fx plantebytte. Øl/vand kan købes i huset.
 
Møder og containertid
 
Bestyrelsesmøder holdes i huset, hvor der er åbent for alle den første halve time og ellers lukket for medlemmer i resten af mødet. Alle må holde diverse udvalgsmøder i huset. I containeråbningstiden vil der som altid være mulighed for at købe kaffe/øl/vand og sidde i huset.
 
Oprydning og rengøring
 
Ved benyttelse af huset efterlades det altid i pæn stand og man rydder op efter sig selv. Alm. oprydning: Stole sættes på plads, bordet tørres af, opvasken tages, kaffemaskinen tømmes, flasker sættes på plads og evt. affald smides i container, toilet og gulve afleveres pænt. Arrangører af et arrangement har ansvaret for oprydning efter arrangementets afslutning. Er man den sidste som går fra huset, slukkes kaffemaskine, lys og alle døre lukkes. Bestyrelsen tjekker huset hver onsdag og søndag i sæsonen. Gulvvask og rengøring af bl.a. toiletter på alle fællesarbejdsdage. Benyttes huset uden for sæsonen, skal der gøres rent inden sæsonens begyndelse.