SALG OG KØB AF ANDELSHAVE I H/F SYVENDEHUS

 

I H/F Syvendehus har vi desværre ingen venteliste og bestyrelsen ved ikke hvilke huse der er til salg. Hvis du er interesseret kan du derfor kun gå en tur rundt, holde øje med og sætte en seddel op i opslagstavlen på parkeringspladsen.

Forum på hjemmesiden er der også mulighed for, at man som sælger annoncerer, hvis man vil sælge sin andelshave. Publikum er nok begrænset her.

 

Ved salg af kolonihavehus er proceduren som følger:

Sælger informerer kassereren i H/F Syvendehus at man agter at sælge sin andel. Dette gøres via mail til: kasserer@syvendehus.dk. Ligeledes oplyses der om Købers navn, e-mail og den planlagte overtagelsesdato.

Køber indbetaler 5.000,- kroner på vores konto i Arbejdes Landsbank som indmeldelsesgebyr, der ikke refunderes ved senere salg.

 

Kontonummer:                        5341-0000245735

Giro:                                         +73<      +83041498<

 

Køber skal anføre:  ”Køb have (havenummeret)”, som modtagers reference.

Efter modtagelsen af de 5.000 kroner aftales der et møde mellem Formand, Kasserer, Sælger og Køber.

Andelsbeviset medbringes til mødet, hvorefter det underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde og siden afleveres til Køber.

Overdragelses/godkendelses dokumentet udfyldes på mødet.

I den periode hvor bestyrelsen har andelsbeviset, er det et godt råd at få afregnet, men ikke et krav, da bestyrelsen ikke er henover økonomien i salget, der udelukkende er et anliggende mellem Sælger og Køber.

Dokumenter ved salg:

 
De nyeste dokumenter vedrørende den kommende generalforsamling findes her: Generalforsamling 2020 
 
Dokumenter vedrørende generalforsamlinger, herunder indkaldelse og referater findes under punktet "OM OS" Generalforsamlinger og det respektive år.
 
Husk ved overtagelsen:
 
Aflæs vandmåleren. Forbruget siden sidste aflæsningsdag afregnes indbyrdes mellem Sælger og Køber. Sidste målerstand kan oplyses af kassereren.
Når måleren alligevel aflæses, åben for hanen i brønden for at efterse om der er utætheder på havelodden eller i huset. Måleren skal ikke bevæge sig, hvis alt vand er lukket i huset eller andre vandinstalationer på havelodden .
Aflæs el-måleren og send oplysningerne til Ørsted eller andet relevant energiforsyningsselskab. Det anbefales at Sælger oplyser Køber om aftagernummer og målernummer, som Sælger eksempelvis kan finde på energiforsyningsselskabets hjemmeside eller betalingoversigten fra BS.
 
Køber rådes til at sikre sig der ikke er pant i huset på havelodden. Dette kan foreksempelvis gøres i tingbogen på tinglysning.dk.
Vores matrikelnummer er: 0013b Landsejerlav: Hjortespring
Eventuelt E-rids er på Købers regning.