På denne side finder du dokumenter der enten har historisk interesse eller som er i løbende udvikling.
 
  

Byggeregler og tilknyttede dokumenter i processes med lovliggørelse af byggeri i haveforeningen.

- Lovliggørelsesstrategi kolonihaver - Syvendehus (Herlev, Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Dagsorden 24-08-2017)

- Lovliggørelse af byggeri i kolonihaver. Notat fra Horten ((Advokat (02/06-2017))

- Oversigt over haveforeninger. Notat fra Herlev kommune (07/03-2016)

- Byggeregler i H/F Syvendehus (opdateret i nov 2015)

- Oprindelig deklaration fra 1960

- Forskellige byggelove og bygningsreglementet

- Bygningsreglementet 2018 (BR18)

- Brev fra bestyrelsen om ændringer i byggereglerne

 
 

Kloakering

Kolonihaveforeningen er i dialog med Herlev kommune om eventuel kloakering. Følg med dialogen her.

- Invitation af Herlev kommune til møde d. 22.04.2015 om kloakering ved Gammel Klausdalsbrovej

- Referat/noter af mødet d. 22.04.2015

- Referat af mødet d. 22.04.2015

- Kloakudvalgets konklusioner og indstillinger d. 30.08.2015

Adresse tildeling
 
Herlev kommune har tilsendt os denne vejledning for korrekt angivelse af vores havenumre.
Eksempelvis har kridthuset fået tildelt følgende adresse:
 
Hf. Syvendehus 44
2730 Herlev
 
Postnord omdeler post i perioden fra påske til efterårsferien. Ca. et par gange i ugen. Der skal være havenummer og navn på postkassen hvis man ønsker at breve og pakker leveret af Postnord finder frem.